Yaşlanma ile birlikte her insanda sosyal yaşamında negatif ve pozitif bir takım değişiklikler meydana gelmektedir. Kimi zaman bu bir avantaj iken genellikle bir dezavantaj oluşturmaktadır. v